Negative tanker?

Feb 07, 2022

Negative tanker, er det bare negativt?

De siste årene har vi blitt mer og mer oppmerksomme på tankenes kraft og hvordan våre tankemønster påvirker oss.

Det sies at alle tanker og ord gir så stor kraft inni oss at vi tiltrekker oss det vi tenker og sier.

Det betyr at tenker vi negativt, får vi mer negative ting i livet.

Tenker vi derimot positivt får vi positive ting og opplevelser.

Tankene har utvilsomt stor kraft over oss. Derfor er yoga og meditasjon et gode verktøy for å oppdage våre vanetanker som er dårlige for oss. Det gjør at vi blir beviste mennesker og kan se hva som foregår i livene våre.

Skal vi fortrenge dårlige tanker og følelser?

Nei. Dårlige tanker og følelser er noe alle har, ingen føler godt hele tiden. Det er viktig å innse når noe er feil, og det er viktig å innrømme det for oss selv. Når vi blir behandlet urettferdig, dårlig, og urett blir begått mot oss så er det på sin plass og si at dette gjør oss vondt. Dersom vi er positive i alle situasjoner lyver vi for oss selv og alle vi omgås. Vi gir kroppen og de rundt oss feilinformasjon hele tiden.

Noen ganger gir livet oss store problemer som er utenfor vår kontroll. Vi kan ikke klandre oss selv for det som skjer,. Men det er allikevel vårt ansvar å finne ut hvordan vi skal håndtere det. Før eller siden må livet gå videre, og vi kan like godt velge i dag. Det å ta makt over eget liv gjør oss sterkere og klokere. Om vi velger å være ett offer for andres makt blir vi svake og maktesløse. Vi må være ansvarlige for det vi kan være ansvarlige for.

Dersom vi undertrykker det som er galt, setter følelsene seg i kroppen, og på sikt blir det en vane å ha det trist, men spille positivt. Ta grep når du ser at noe er galt. Det skaper lykke og glede. Å finne en vei ut av misnøyen gjør oss Glad.

Smerte vi velger selv er som regel lettere å håndtere enn den som andre gir oss. Om du liker å trene og får stive og støle muskler som verker er det en lettere smertene enn om det er som følge av sykdom. På samme måte vil endringer vi gjør i livene noen ganger være vanskelige. Vi kan for eksempel grue oss for å si noe til sjefen, partneren eller andre som vi setter pris på. Det gjør oss usikre og redde for å miste noe. Samtidig vil vi føle en lettelse og bedring i våre liv når vi har stått opp for oss selv. De fleste kan huske en eller flere ganger i livet når vi virkelig sto opp for oss selv, og hvordan det endret oss og fremtiden vår.

Når vi velger å gjøre noe (selv om det gir smerte) føles det som en seier og vi får kraft.

Når vi blir pålagt å gjøre noe (som gir smerte) føles det som tap, vi mister vår kraft.

 

Det negative sinnet og Yogisk filosofi

Det negative sinnet ser farer i alle situasjoner, men det har til hensikt å beskytte oss. Det kan handle om å gå mot rødt lys, spise farlig mat, eller la seg utnytte av andre mennesker. Overalt er det negative sinnet til stede og visker formanende i øret ditt: Tenk om…, Vær forsiktig nå… Hvordan reagerer….

Om det negative sinnet er i ubalanse ser en farer og negativitet over alt, en lar seg fort styre av andre. På sikt fører dette med seg sykdom. Om det er i balanse har en god risikoanalyse og hører sin egen stemme, og lytter til egne grenser.

 

Positive tanker er utvilsomt bedre enn negative. Det er bra å være takknemlig og positiv. Det gjør oss utvilsomt bedre både fysisk og psykisk. Men det er også viktig å spør seg selv hvorfor en føler og tenker slik en gjør. Kan jeg gjøre noe med det?

Jeg har stor tro på tankens kraft.

Få nyhetsbrev

Gode tips for kropp og sjel med Yoga og Kinesisk medisin.

Close

Få nyhetsbrev

Jeg lover deg gode råd for kropp og sjel. Yoga og Kinesisk Medisin er nydelige verktøy for bedre helse.