Sannhet - Satya

Dec 28, 2020

Sannhet - Satya

Satya betyr sannhet. Sannhet er det som på en korrekt måte gjenspeiler virkeligheten. 

Vi har lett for å tro på løgner.

Spesielt de vi forteller oss selv.
De vi har trodd på over lang tid.
Årene gjør løgnene til vår sannhet.
Til slutt forveksler vi løgnene med sannhet.

Sannheten kan være vanskelig å finne!

Menneskets natur er å rettferdiggjøre seg selv og sine meninger fremfor og lære noe nytt eller vite hva som er sant. Derfor vil de fleste av oss lete etter informasjon som støtter opp om våre meninger fremfor å lære noe nytt. Når du gjør et Google søk, er det mest sannsynlig at du søker for å støtte opp om det du allerede er overbevist om, og AI (kunstig intelligens) passer på at du får enda mer av det.

 

Du ønsker sikkert å lære noe nytt, men den ubeviste jernen vår opplever det nye som farlig. Hjernebarken tar ingen sjanser og er kritisk og litt redd for det nye. 

Samfunnet vårt er bygd opp av vinnere og tapere, dette preger diskusjoner og politikken. Istedenfor å berike hverandre, forsvarer vi våre argumenter som det eneste riktige og dermed mister vi muligheten for å finne gode løsninger og å lære nye ting. Dette gjelder meg og deg, men også politikere og ledere som vi har tillitt til.

Tiden er inne for å omdefinere våre sannheter. Når vi enten har rett eller galt, vinner eller taper så forsvinner alt imellom.

Endring er utvikling og ikke nederlag.

Yoga er trening på Satya - Sannhet

I yoga trene vi på å ha mest mulig korrekt bilde av oss selv, men også å oppfatte situasjoner og andre mennesker slik det er. Det gjør vi gjennom å gi kropp og sinn stillhet slik at vi kan lytte innover i vårt ubeviste sinn.

I Yoga filosofien betyr Satya og sannhet at vi skal være sanne i  vår natur og ikke bare en «kopi». Sannhet er når vi gir verden vårt sanne Jeg og ikke later som vi er noen. Vi sier ofte til andre «bare vær deg selv», men det er kanskje det vanskeligste som finnes. Når Ord, Tanker og Handlinger er sanne, når vi lever den vi ER.

Når vi praktiserer Satya blir vi autentiske. Jeg har en følelse av at dagens samfunn definerer autentisk som å være spesiell og unik på utsiden. Jeg ser også at noen mennesker prøver å være spesielle for å skille seg ut og for å bli sett. Er det å være autentisk og sann?

For meg handler Satya og det å være autentisk om å romme livet. Opp og ned -turer, sorger og gleder. Når vi rommer livet og dets fasetter blir vi autentiske fordi hvert liv har sin dimensjon av erfaring og visdom. Når ord og handlinger er i takt med tanker og følelser. Når ordene ikke er politisk korrekte, men kommer fra en selv.  Dersom vi kan romme det hele er vi unike, sanne og autentiske.

Å romme livet på godt og vondt. Hele livet. Det er slett ikke lett. De dårlige sidene våre løper vi fra, og vi prøver desperat å komme oss vekk fra situasjoner hvor vi ikke har kontroll eller som er pinlige. Vi prøver å være perfekte, sterke og bare romme våre seiere. Livet er ikke alltid lett, det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du kan romme hvordan du har det.

Man ønsker å bli sett for hele seg, ikke bare det som er vellykket. Feilen er at vi ikke våger å vise oss hele, kanskje fordi vi ikke rommer hele vår historie. 

Når vi har «resirkulert» våre triste historier og innpasset dem i oss, da er de ikke triste lengre. Da har de vokst fra gråstein til gull. De er en erfaring som har gjort oss sterk og hele. Vi blir autentiske og sanne.

 

 

 

Få nyhetsbrev

Gode tips for kropp og sjel med Yoga og Kinesisk medisin.

Close

Få nyhetsbrev

Jeg lover deg gode råd for kropp og sjel. Yoga og Kinesisk Medisin er nydelige verktøy for bedre helse.